Přibližujeme právo (nejen) fotografům.

Máte-li zájem dozvědět se více o právních souvislostech s fotografickou činností,

jsou tyto stránky právě pro vás.

Co je fotoprávo?

Tyto stránky představují pomyslný průsečík dvěma obory - právem a fotografováním. Fotoprávo (německy Fotorecht, anglicky photography law) je právní oblastí, která nemá oficiální akademické vymezení, není samostatným právním oborem, řadíme sem proto veškeré otázky ze soukromoprávní i veřejnoprávní oblasti, jež se nastolují (zejména) fotografům a fotografovaným osobám (modelkám, klientům) při pořizování, zveřejňování a prodávání fotografických děl.

Kterými otázkami se zde budeme zabývat?

Stránky jsou koncipovány jak pro laiky, kdy uvádíme zestručněné závěry (viz „FACIT“), tak pro práva znalé nebo každého, kdo se chce dozvědět o právní problematice více.

Chcete s námi udávat směr?

Tyto stránky si kladou za cíl šířit osvětu fotopráva mezi fotografy a všechny zájemce o fotografický svět. Za účelem naplnění tohoto cíle si vás dovolujeme požádat o zpětnou vazbu, případně náměty na řešené právní otázky. Máte-li zájem o navázání spolupráce, zkontaktujte nás.