Články

E-book TFP smlouva (smlouva s modelkou)

11. 6. 2021 autor: Pavla Nečasová

TFP smlouva - anglicky jde o Time for print, nebo Trade for prints, Time for pics. Znamená to zjednodušeně, že si modelka a fotograf vymění své služby.

Víte, co má taková smlouva obsahovat a jak ji uzavřít? Je souhlas vždy odvolatelný? O této problematice jsem připravila přehledný e-book, který vás zasvětí do problematiky.

E-book je pro osobní účely zdarma ke stažení zde: E-book

číst dál... FACIT

Spor o fotografii z festivalu

8. 12. 2020 autor: Mgr. Pavla Nečasová

České soudy projednávaly spor o neoprávněné užití fotografie, kterou zhotovila fotografka s akreditací pro focení na otevřeném festivalu. Festival použil fotografii zachycující hudebníka pro svoji rozsáhlou marketingovou kampaň, avšak chyběla zde písemná licenční smlouva. Jaký problém z toho vznikl?  

číst dál...
FACIT

Koncesionářské a licenční poplatky za pouštění hudby v ateliéru - Co na to OSA?

3. 9. 2020 autor: Mgr. Pavla Nečasová

K sepsání tohoto článku mě inspiroval jeden případ ze své advokátní praxe, v němž jsem řešila neuhrazené licenční poplatky. Problematika veřejné produkce hudby patří mezi složité oblasti, z níž může nejeden podnikatel ztrácet hlavu. Pokusím se problematiku rozebrat co nejjednodušeji v běžných souvislostech z pohledu fotografa podnikatele versus fotografa, pro něhož je focení pouhou volnočasovou aktivitou.

číst dál...
FACIT

Povinnost vrátit zaplacenou zálohu a koronavirus

24. 3. 2020 autor: Mgr. Pavla Nečasová

Na sociálních sítích se hned po návodech na ušití roušky a aktuálních informací skloňuje téma ekonomických dopadů. Finanční důsledky nás totiž neminou. OSVČ „odevzdávají“ živnostenská oprávnění, cestovatelé mají zaplacené dovolené, páry musely zrušit svatby. Na druhé straně stojí poskytovatelé služeb, kteří zálohy přijali v dobré víře a ty pokryly fixní náklady na podnikání. Vznikají třenice o zálohy – vracet zálohy nebo nevracet? Která smluvní strana nese právní břímě?

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) s pojmem „záloha“ pracuje na více místech – od záloh na výživné, po zálohy na plnění spojená s užíváním bytu. V tomto článku se zaměřím na obecnou právní povahu plnění poskytnutých před uzavřením smlouvy, tedy zálohy ve smyslu § 1807 a závdavku dle § 1808. V praxi je třeba vždy vycházet z konkrétní situace a právní závěry mohou být různé.

 

číst dál...
FACIT

Musíte mít k fotografické činnosti živnost?

23. 1. 2020 autor: Pavla Nečasová

Jako fotograf máte vícero možností, jak si fotografickou činností vydělávat.

V úvahu připadají tyto nejčastější formy:

  1. pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
  2. živnost,
  3. výkon umělecké činnosti (podnikání dle autorského zákona).

Každá z těchto forem má své výhody i nevýhody, pokusím se je stručně shrnout v tomto příspěvku.

číst dál...
FACIT

Právo pro vizážistky – aneb proč je vhodné uzavírat tzv. model release

13. 9. 2019 autor: Pavla Nečasová

Udělala jsem své klientce krásný účes, k tomu jsem ji bezchybně nalíčila a chci svoje téměř umělecké dílo vykřičet do celého světa. Fotografie mé práce se už šíří Instagramem, Facebook mi sbírá „lajky“. Klientka mi sice výslovně svůj souhlas nedala, ale je to novodobý trend, určitě s tím počítá... Pokud by však došlo k soudnímu sporu, budu v právu?

Kadeřnice, vizážistky, kosmetičky, salóny, barber shopy, pokud si fotíte nebo natáčíte výsledek své tvorby způsobem, při němž jsou vaši klienti(ky) rozpoznatelní(é), zpozorněte!

Ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku stanoví, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Obdobně rozšiřovat podobu člověka (např. typicky zveřejňováním fotografie nebo videa) lze jen s jeho svolením.

číst dál...
FACIT

Šíření fotografií prostřednictvím hypertextových odkazů versus „upload“

9. 4. 2019 autor: Pavla Nečasová

Nezřídka se můžeme setkat s názorem, že pokud byla fotografie zveřejněna na internetu (www stránkách nebo sociálních sítích), zpřístupnil fotograf snímek veřejnosti ke stahování a šíření bez omezení. Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) ve svém rozhodnutí sp. zn. C-161/17, ze dne 7.8.2018, objasnil, že tomu tak rozhodně není a autor má právo rozhodovat o umístění fotografie na konkrétních www stránkách.

číst dál...
FACIT

Street fotografie s ohledem na focení osob

28. 2. 2019 autor: Pavla Nečasová

Pouliční fotografie (street photography) je bezpochyby jednou z nejoblíbenějších fotografických disciplín, jejíž právní stránka bývá často opomíjená. K čemu je ale fotografie, která je technicky dokonalá, umělecky jedinečná, pokud s ní nemohu nakládat? Mezi typické pouliční fotografie patří fotografie kolemjdoucích na veřejném prostranství. Mohu však fotografovat a zveřejňovat fotografie lidí na ulicích bez jejich vědomí a souhlasu? A nezveřejňuji už na svých www stránkách fotku, kterou porušuji osobnostní práva vyobrazených? Na tyto otázky se spolu v článku podíváme.

číst dál...
FACIT

Jak dlouho trvá autorské právo?

18. 1. 2019 autor: Pavla Nečasová

V článku Které fotografie jsou chráněny autorským právem? jsme si popsali, za jakých podmínek jsou fotografie chráněny autorským právem. Nyní na uvedené navážeme a shrneme, jak je to s dobou trvání autorských práv.

Autorská práva se sestávají ze dvou složek - osobnostních práv a majetkových práv.

Osobnostním právem se rozumí právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství a rozhodnout, zda a jakým způsobem má být autorství při zveřejnění uvedeno. Fotograf má výlučné právo rozhodnout se, zda jím zhotovenou fotografii zveřejní, jakým způsobem, případně zda ho označí symbolem ©, neboť jeho autorské právo existuje bez ohledu na zveřejnění díla

číst dál...
FACIT

Které fotografie jsou chráněny autorským právem?

10. 1. 2019 autor: Pavla Nečasová

Jsou chráněna i “průměrná” fotografická díla nebo jen fotografie dosahující určité kvality?

Jistě se shodneme na tom, že fotografie jakožto výsledek tvůrčí duševní činnosti může dosahovat různých kvalit (estetické, ekonomické, kvality z hlediska účelnosti). Kvalita je však jakýmsi subjektivním hodnocením fotografie, ...

číst dál...
FACIT